Go to Homepage
Direct Order

e-mail  
phone +353/74-95 48 275
fax +353/74-95 71 031

 Prices, Payments & Charges
 How to Contact Us
 Conditions of Sale
 To Shopping Basket

JVC Video Recorder Spares from Dönberg Electronics

Picture Order Code Description Packing Unit Net Price
 10114VIDEO HEAD PDM2001C-8 JVC HRD910EK/HRD530 = KÖNIG 26561£ 45.80
 10118VIDEO HEAD PDM2002A/B/C THORN HRFC100/HRD330/HRD66...1£ 80.01
  10119VIDEO HEAD PDM2104B JVC1£ 41.63
  10119DVIDEO HEAD PDM2104B JVC BR7040E DUBLICATION1£ 58.13
 10124PDM3353G VIDEO HEAD JVC HRJ205/HRJ2201£ 33.36
  10167VIDEO HEAD PDM3353Q ORIGINAL HRJ600EG/HRJ600EK JVC...1£ 125.06
 10192VIDEO HEAD PDM2070D JVC HRD880 6 HEAD/PDM2070A HIG...1£ 52.94
  10195VIDEO HEAD PDM2070A HRD530MS JVC1£ 52.48
  10241PDM3353J-14 VIDEO HEAD JVC HRJ400/405/407/410 HRJ4...1£ 82.60
 11054BELT KIT FERGUSON 3V35/3V39/3V36 JVC HRD121 4 BELT...1£ 1.45
 11055BELT KIT FERGUSON 3V42 2 BELTS HRD158MS TELEFUNKEN...1£ 1.05
 11060HRD540/HRD550/HRD790 JVC BELT KIT 2 BELTS = HRD910...1£ 3.25
 11061Replaced by: 7624
GO TO 7624 = HRD620/FV40/HRD510 BELT KIT JVC HRD52...
1 
 11064BELT KIT JVC HRJ220 BELTS X 31£ 1.59
 12077PU44912 RELAY BELT JVC 56.0X0.80X8.00MM1£ 1.66
 13055PINCH ROLLER FERGUSON 3V64/JVC HRD170/HRD320 FV11/...1£ 6.59
 13057PQ43558A PINCH ROLLER JVC HRD520/FV37H/FV57H/FV47S...1£ 3.33
  13058RReplaced by: 13057
GO TO 13057 PQ43921B PINCH ROLLER JVC HRD540/HRD66...
1 
 13064PQ43921B3 PINCH ROLLER ASSEMBLY JVC/FERGUSON1£ 9.52
  13067/GReplaced by: 1817
GO TO 1817 PQ42007B2 JVC PINCH ROLLER
1 
 14101/GPU48967B IDLER JVC GENUINE 3V291£ 2.91
 14103/GPU51380/CLUTCH UNIT JVC/FERGUSON = PU53462A REPLACEMENT1£ 1.59
 14104/GPU51402 IDLER JVC HRD110 GENUINE/FERGUSON 8940/3V3...1£ 24.11
 14105/GPU55373 IDLER JVC GENUINE1£ 3.14
 14107/GPU58645 IDLER JVC HRD170/3V59 HRD320/3V64/FV10B/FV...1£ 26.28
 14108/GPU55822 CLUTCH MECH.JVC 3V42/3V64 A4-A8-A10 SAME1£ 18.50
 14109/GPU57658B-6 CLUTCH MECH. JVC HRD140/HRD150/HRD160 H...1£ 28.28
 14110/GPU46381 IDLER JVC1£ 6.54
 14114/GPU61390 IDLER UNIT JVC HRJ600/HRJ605/HRJ815 HRD59001£ 4.10
 14117/GPQ11473B4 BASE DECK ASSEMBLY JVC HRJ600/HRJ605/HRJ...1£ 25.40
  14119/GPQ41976A IDLER GENUINE JVC1£ 0.91
 14121/GPU6095311 CLUTCH UNIT HRJ210 JVC GENUINE/HRJ610EK/...1£ 3.28
 14123PU61005-1-4 CLUTCH UNIT JVC HRD540 PU61005-1-61£ 22.93
 14134/GPU6100413 GEAR UNIT JVC HRD540/HRD550/HRD580/ HRD6601£ 2.68
 14137PQ43555B PLATE ASSEMBLY JVC HRJ200 FV40B/HRD520/HR...1£ 2.47
 14138PU61245 CLUTCH ASSEMBLY JVC HRD560/HRD790/HRD880/H...1£ 12.43
 14142PQ43567A13 GUIDE ARM JVC HRDX20EG/HRD540 FV40B/HRD...1£ 1.25
 14149/GPDZ014112 JVC STATOR ASS HRJ210/HRJ220/HRJ225 HRJ4...1£ 19.04
 14161/GPDZ0119-5 JVC STATOR ASSEMBLY HRJ600/HRS4700 GENUINE1£ 27.50
 14309/GPW30808-0446 WIRE CN402M JVC HRJ600/HRJ605 HRS59001£ 1.77
 14648GPTU96031-678C PULLEY GEAR KIT JVC HRD660/HRD910 HR...1£ 7.43
 14703PQ46325A HALF LOADING GEAR JVC HRJ220/HRJ620/HRJ62...1£ 6.59
  14707PQ46342A6 LEVER ASSEMBLY JVC HRJ220 REF501£ 4.23
 14709/GPQ45924A3 GUIDE ARM JVC GENUINE HRJ600/HRJ605 HRJ8...1£ 30.69
 14715PQ46309A-2 SUB BRAKE ASSEMBLY TAKE-UP JVC HRJ220 R...1£ 23.28
 14720PQ46316A1 CLUTCH UNIT SUPPLY JVC HRJ2001£ 3.07
 14721PQ46323A1 CLUTCH UNIT TAKE UP JVC HRJ2001£ 3.07
 14736/GPQ46353A1 CHANGE ARM ASSEMBLY JVC HRJ220 REF 74 = ...1£ 9.93
 14743/GPQ45943A1 DRIVE ARM ASSEMBLY JVC GENUINE HRJ600 HR...1£ 2.94
 14744/GPQ45933A MAIN BRAKE SUPPLY JVC HRJ600 HRJ605/HRJ81...1£ 1.88
 14745/GPQ45932B3 MAIN BRAKE T/U JVC HRJ600/HRJ605 HRJ815/...1£ 1.77
 15152/GCAPSTAN MOTOR REPLACEMENT SUITABLE FOR 3V53/ JVC H...1£ 20.77
 15153/GREEL MOTOR GENUINE JVC PUS36238A1£ 30.86
 15154/GPU58635V CAPSTAN MOTOR JVC GENERATOR FV12L/3V65 FV...1£ 54.15
 15155/GPU58636W REEL MOTOR GENUINE TELEFUNKEN VR4940/FV10...1£ 50.81
 15160/GPU57647V CAPSTAN MOTOR JVC1£ 120.87
 15162/GPUS36689W DRIVE GEAR ASSEMBLY JVC GENUINE1£ 16.68
  15167/GPU48854T/52503A LOADING MOTOR JVC/V1925/HRD140 HRD...1£ 23.28
 15168/GPU6100312 CAPSTAN MOTOR JVC FV44-FV46/HRD540/HRD88...1£ 61.65
 15174/GPQ43676B LOADING (MODE) MOTOR JVC HRD520 = PQ43676C7£ 8.24
 15175PU61435 CAPSTAN MOTOR JVC HRJ4201£ 31.54
 17050QLP3104-111 JVC CASSETTE LAMP FERGUSON 3V221£ 4.92
 17052VIDEO LAMP/9V/80mA / 210MM CASSETTE LAMP 3V29/3V30...5£ 4.09
 17053PU4955733 JVC VIDEO LAMP 3V321£ 0.74
 17084/GPU61433 JVC REEL SENSOR HRJ425/HRA230/HRA231/HRA43...1£ 14.10
 20010PU61247 MODE SWITCH JVC GENUINE HRD560/HRD790 RED1£ 2.08
 20013PU53598 TACT SWITCH JVC/ FERGUSON1£ 0.66
 20232PU6143211 MODE SWITCH JVC HRJ220/HRA230/HRS7000 HR...1£ 3.25
 20551PU60444 MODE SWITCH JVC1£ 9.09
 20552/GPU6062212 MODE SWITCH JVC GENUINE FV40/HRD520 HRJ2...1£ 4.11
 20553/GPU58642 MODE SWITCH FERGUSON/JVC/V1005M HRD170/FV1...1£ 1.74
 21044/GPUS29499B CASSETTE HOUSING JVC HRD540/HRD550/HRD56...1£ 29.62
 21086/GPQ44734A/5 TENSION BELT = PQ45527A-1 SLR900 JVC1£ 2.62
 21118/GPQ46298A-3 TENSION BELT JVC HRA230/1/HRA630/HRJ635...1£ 3.25
  23116/GPTU96083 MAINT.KIT JVC GENUINE1£ 21.04
  23118GSERVICE KIT JVC GENUINE1£ 21.13
  AA-V15EKAA-V15EK DC ADAPTOR JVC GRFXM15/GRAX21E1£ 99.20
  AA-V67EKBATTERY CHARGER JVC FOR BNV607U1£ 83.35
 APV14ELY21104-012A CHARGER JVC GRDX25 = AC ADAPTOR/GZ-MC...1£ 39.96
  BATTPACK147BN-VF707U BATTERY JVC GZMG21EK1£ 77.51
  BN-V907U-ERECHARGEABLE BATTERY JVC CAMCORDER GRDVXE1£ 91.69
  BNVF733U5HOUR BATTERY JVC CAMCORDER GRD2471£ 150.09
  BUTTSETJVC2PUSH BUTTONS JVC HR72001£ 3.75
 CHOPPERJVC3QQS0186-001 CHOPPER TRANSFORMER JVC HRV605 REF T50...1£ 13.52
 FEVC166/GPU48899A TENSION BELT 3V23 JVC HR7700 KÖNIG 13921£ 13.13
  GNB10010-00GNB10010-001AI1 JVC PRINTED BOARD1£ 42.47
 GP3A21PHOTO INTERRUPTOR JVC HRD170ES/CIR REF PHS1 PU602711£ 4.87
  JVVB101Replaced by: JVVB 103
GO TO JVVB 103
1 
  JVVB102BELT KIT 2 BELTS JVC HRD 860/960 = 110601£ 3.94
  JVVB103PQM3000317/320 GO TO 120811£ 0.78
 JVVB104PQM30017-8 SPLIT WASHER1£ 1.11
 JVVB106/ORBELT PQM30003-23 JVC HRJ315MS1£ 0.62
  JVVB107CAPSTAN BELT JVC HRS96001£ 9.93
  JVVB115MODE BELTS JVC5£ 5.03
 JVVB116BELT PQM30003-24 JVC1£ 2.42
 JVVB117YQ43710 CAPSTAN MOTOR BELT JVC GRAX2801£ 3.43
  JVVC100DRUM MOTOR PDM2053C-11 JVC1£ 94.64
  JVVC101GO TO FEVC 1151£ 3.07
 JVVC102IDLER GEAR UNIT PU61004-1-31£ 5.09
  JVVC103VF CABLE PU59090-29 JVC1£ 13.89
  JVVC104CASSETTE HOUSING PUS29499C1£ 33.94
  JVVC105Replaced by: FEVC 169/G
GO TO FEVC 169 TENSION BELT JVC HRD520
1 
  JVVC106/ORMEMORY PCB PB20015A2 JVC1£ 21.08
 JVVC108TENSION BELT HR-D520 PQ43501A-71£ 2.50
  JVVC109MAINS TX JVC HRD170ES PU59382 3V641£ 23.41
  JVVC110Replaced by: 14121/G
GO TO 14121/G
1 
 JVVC112PU61103-2 BASE POLE ASSEMBLY T/UP HRD520/HR540/FV4...1£ 8.37
 JVVC113PQ43524/PQ45895 STOPPER JVC GENUINE1£ 0.75
 JVVC115PQ44326A-3 PLATE ASSEMBLY JVC REF 39 HRD540/HRD6601£ 4.74
  JVVC116SLIT WASHER PQM 30017-121£ 0.63
 JVVC117SLIT WASHER PQM 30017-8 = JVVB 1041£ 1.11
  JVVC117/GPU35632 D.T.PWB JVC1£ 19.86
  JVVC118PU58278-02 RF-CONVERTER+ MIXER JVC1£ 57.41
  JVVC119Replaced by: 14122/G
GO TO 14122/G
1 
  JVVC120/ORCASSETTE GUIDE LEFT JVC1£ 0.43
  JVVC121REEL SENSOR HR-D170 JVC1£ 3.69
 JVVC122CLUTCH PU61005-1-2/-4 JVC1£ 5.29
  JVVC123/GPU60331 MAINS TRANSFORMER JVC HRD320ES1£ 28.75
  JVVC123/ORCASSETTE GUIDE RIGHT JVC1£ 7.36
  JVVC124F.DISPLAY PANEL JVC PU579991£ 28.50
  JVVC125Replaced by: 15168/G
GO TO 15168/G
1 
  JVVC127/ORCASSETTE HOUS.PUS28277H JVC1£ 37.03
 JVVC128/ORPQ30028 CAM GEAR JVC/FERGUSON NORDMENDE GENUINE RE...1£ 0.33
 JVVC129/GPQ43570A HALF LOADING GEAR ASSEMBLY JVC GENUINE HR...1£ 3.81
  JVVC130/GPU2113219 PUSH BUTTON ASSEMBLY JVC1£ 5.52
  JVVC131HR-D110 FRONTPANEL JVC1£ 52.91
  JVVC132/ORLOADING MOTOR ASSEMBLY JVC1£ 16.42
  JVVC133/ORReplaced by: 14017G
GO TO 14017 IDLER ARM PU58645-1-4 JVC
1 
  JVVC134/ORMOTOR ASSEMBLY PU56641A-11 JVC1£ 41.72
 JVVC135/GPU50992 SPRING HOLDER JVC1£ 0.63
  JVVC136Replaced by: JVVC 135/G
GO TO JVVC 135/G
1 
  JVVC137/ORReplaced by: JVVC 149/OR
GO TO JVVC 149
1 
  JVVC138/ORC.MECH.ASSY PU56647A-7 JVC1£ 27.49
  JVVC139/ORT.BAND ASSEMBLY PQ40851A JVC1£ 0.63
 JVVC140PQ40067 SLIDE GEAR JVC = 14131G/UNLOADING GEAR = 7...1£ 0.43
 JVVC141/ORPU599981 MIXER BOOSTER JVC1£ 39.08
  JVVC142/ORY-MOD PB20166G-01 JVC1£ 46.33
  JVVC143/ORReplaced by: 20553/G
MODE SWITCH PU58642 JVC GO TO 20553/G
1 
 JVVC144ARM PQ43567A-13 JVC1£ 2.48
  JVVC145F-FLAP HRD210 PQ31228AB JVC1£ 6.43
  JVVC146DOOR ASSEMBLY PQ31209E-6 JVC1£ 6.99
 JVVC147/ORPQ32413-1-6 CONTROL CAM JVC HRJ200ES/FV37H1£ 0.72
  JVVC148Replaced by: 15167/G
GO TO 15167/G
1 
 JVVC149/ORPU60324-1-1 MIXER BOOSTER HRD320ES1£ 48.34
  JVVC150/ORReplaced by: 15167/G
GO TO 15167/G
1 
  JVVC151/ORSLIDE ENCODER PU58642 JVC1£ 3.60
  JVVC152KEY SWITCH JVC PU575501£ 0.69
 JVVC153PERF0003 TUNER HRD520ES/ FV40B/V10101£ 8.33
 JVVC154PU44918-2 TYRE JVC = VID10281£ 0.88
  JVVC155/GCASSETTE DOOR HRD540 JVC1£ 4.47
  JVVC156PU61088 R-SENSOR JVC1£ 14.93
  JVVC157PU60271 PHOTO INTERRUPTOR JVC HRD1701£ 4.19
  JVVC158PU59724M CONVERTER+MIXER JVC EXCHANGE ONLY1£ 31.46
  JVVC159PQ0074 U DOOR OPENER JVC1£ 0.73
  JVVC160PQ40076-2 HOLDER LEVER JVC1£ 0.73
  JVVC161Replaced by: JVVC 154
GO TO JVVC 154 PU44918-2 TYRE = VID1029 JVC
1 
 JVVC162PU44918-4 TYRE JVC1£ 0.88
  JVVC163/GPU49449 RELAY HRD7700 JVC1£ 10.90
 JVVC164/GPQ2082224 CONTROL CAM JVC HRD540/HRD560/HRD9101£ 0.44
  JVVC165/GPQ211254 CASSETTE DOOR HRD560 JVC1£ 4.82
 JVVC166/GPU60973 MODE SWITCH JVC GENUINE HRD540/HRD960 HRD6601£ 2.27
  JVVC167/GPU5863812 REEL DISK JVC1£ 2.70
  JVVC168/GPU60617 A/C HEAD JVC HRD610/HRD540ES FV401£ 23.20
  JVVC169/GPU36689F DRIVE GEAR BRAC KET JVC HR-D7251£ 31.35
  JVVC170/GPDM2101C-3 LOWER DRUM ASSEMBLY JVC HRD520/FV20B HRD3201£ 94.65
 JVVC171/GPQ43537A LOADING ARM SUPPLY JVC REF 32 HRD540/FV20...1£ 1.63
 JVVC172/GPQ43542D-4 LOADING ARM TAKE UP ASSEMBLY GENUINE RE...1£ 4.92
  JVVC173/GReplaced by: 14137
GO TO 14137
1 
  JVVC174/GPU34405-14 CUST.CONTROL DOOR JVC1£ 9.74
  JVVC175/GReplaced by: 14142
GO TO 14142 PQ43567A13
1 
  JVVC176/GPQM30017-12 SLIT WASHER JVC HRD7901£ 1.41
  JVVC177/GPU36421 TUNER JVC HRD2101£ 74.79
  JVVC178/GPU52192A IDLER ARM ASSEMBLY HR2650 JVC1£ 5.19
  JVVC179/GReplaced by: 14142
GO TO 14142
1 
  JVVC180/GPQ32650-4 CASSETTE HOUSING DOOR HRD520 JVC1£ 2.33
  JVVC181/GPQ43772 TENSION SPRING HRD520 JVC1£ 0.63
 JVVC182/GPU61102/PU61151-2-7 GUIDE POLE BASE HRD520/HRD540/...1£ 6.18
  JVVC183/GPDM2035G5MC LOWER DRUM JVC1£ 31.29
  JVVC184/GReplaced by: 14142
GO TO 14142 PQ43567A-8
1 
 JVVC185/GPU60621-1-2 LED HOLDER JVC1£ 2.04
  JVVC186/GPQ41985A2 L.ARM ASSEMBLY JVC1£ 3.88
  JVVC187/GPQ41979A5 L.ARM ASSEMBLY JVC1£ 3.39
  JVVC188/GPQ43497E-8 TENSION ARM ASSEMBLY1£ 3.43
  JVVC189/GPQ30030-30-15 LOWER DOOR JVC1£ 2.33
  JVVC190/GPQ30107BS-19 UPPER DOOR ASSEMBLY JVC1£ 8.52
  JVVC191/GPQ206252 TERMINAL BOARD JVC GENERATOR1£ 3.01
 JVVC192/GYQ40774A M.POLE ASSEMBLY JVC1£ 2.00
  JVVC193/GPQ43548A-3 WORM CLUTCH JVC1£ 3.01
  JVVC194/GPQ30030815 LOWER DOOR JVC1£ 2.37
  JVVC195/GPQ30107BS19 UPPER DOOR JVC1£ 8.52
  JVVC196/GReplaced by: JVVC 182/G
GO TO JVVC 182 PU61151-2
1 
  JVVC197PU60625 END SENSOR HRD520 JVC1£ 2.49
  JVVC198PU60623 PHOTO INTERUPTOR JVC1£ 2.97
  JVVC199/GPQ30489 LOADING GEAR JVC1£ 1.10
  JVVC200/GPU59090-17 VIEWING HOOD JVC GR7CE1£ 4.24
  JVVC201X743WKA0042 SPRING FOR CASSETTE DOOR JVC HRXV1EK1£ 4.92
  JVVC201/GPQ43558E PINCH ROLLER ASSEMBLY JVC HRDX20/SRL9001£ 12.50
  JVVC202/GReplaced by: 14648G
GO TO 14648
1 
 JVVC203/GPU6055612 POLE BASE ASSEMBLY HRD230/FV20 JVC1£ 10.04
 JVVC204/GPU6055714 POLE BASE ASSEMBLY JVC PGZ011431£ 8.52
  JVVC205/GBASE POLE ASSEMBLY JVC HRD2101£ 16.89
  JVVC206/GMAINS TX JVC HRDX20EM1£ 15.31
 JVVC207/GT/UP REEL SENSOR JVC HRD 5801£ 4.46
  JVVC208PU6062414 REC SAFETY SWITCH JVC HRD520 SR32001£ 3.17
  JVVC210/GPUS29499C CASSETTE HOUSING JVC/THORN1£ 33.21
  JVVC211/GPDM2138G LOWER DRUM JVC HRD5401£ 86.73
 JVVC212/GPQ43548A-21£ 0.83
 JVVC213/GPQ45894/PQ43525 STOPPER JVC HRD520/HRD540/HRD HRD5...1£ 0.69
  JVVC214/GPQ40068-2 LIMITER SPRING JVC1£ 0.94
  JVVC215PU55830 SENSOR JVC1£ 3.13
  JVVC216/GPQM30001-233 TENSION SPRING JVC1£ 0.79
  JVVC218/GReplaced by: 14112/G
GO TO 14112
1 
  JVVC219/GReplaced by: 14113/G
GO TO 14113
1 
  JVVC220/GPU55372 CENTRE PULLEY JVC HRD1201£ 7.15
  JVVC221/GTAKE UP REEL SENSOR JVC HRD1201£ 6.09
 JVVC222/GPQ44326A-3 PLATE ASSEMBLY JVC VR6943 TFK/HRD540 33...1£ 4.74
  JVVC223/GReplaced by: JVVC 213/G
GO TO JVVC 213/G
1 
  JVVC224/GReplaced by: JVVC 112
GO TO JVVC 112 PU61103 POLE BASE ASSEMBLY TAKE UP
1 
 JVVC225/GPQW20822-24 CONTROL CAM HRD540 JVC1£ 0.83
  JVVC226/GPQ43628-11 TORSION SPRIN HRD540 JVC1£ 0.69
  JVVC227/GPU53598 TACT SWITCH JVC1£ 0.69
  JVVC230/GPQ6115127 JVC1£ 9.18
  JVVC231/GPU59253 A/C HEAD JVC HRD1401£ 24.54
  JVVC233/GReplaced by: 21092
GO TO 21092 HOUSING JVC HRD520
1 
  JVVC234/GPU59502 MAINS TX JVC HRD180ES1£ 35.45
  JVVC235/GYU30181P22 VIEW FINDER JVC GR65E1£ 198.81
 JVVC236/GPU60629 SENSOR JVC HRD5201£ 2.82
  JVVC237PQ40139A JVC1£ 0.68
  JVVC238PQ40141 JVC1£ 0.68
  JVVC239PUM3000258 JVC1£ 0.68
  JVVC240REE2500X JVC1£ 0.68
  JVVC241PU5138511 JVC1£ 0.68
  JVVC242REE3000X JVC1£ 0.68
  JVVC243/GPU49556M A/C HEAD JVC HR7700E1£ 63.31
  JVVC244PQ3241611 PINCH ROLLER CAM JVC HRDX221£ 0.83
  JVVC245PQ40354 JVC1£ 20.82
 JVVC246PQ40295 JVC1£ 0.54
  JVVC247PB20361D DISPLAY UNIT JVC HRD5401£ 99.94
  JVVC248PQ40069 WORM WHEEL JVC REF 161£ 0.82
  JVVC249PU58059 MAINS TX JVC HRD140ES1£ 29.53
  JVVC250PQ44840A-3 VIDEO HEAD CLEANER JVC HRS4700EH PQ44840B-51£ 4.09
  JVVC251PQ44837 HEAD CLEANING SPONGE JVC SLR9001£ 2.01
  JVVC252PQ32415 PINCH ROLLER PRESS LEVER JVC HRD540/HRD580...1£ 1.59
 JVVC254PQ44581A6 PLATE ASSEMBLY JVC HRD560ES/HRD790/HRD91...1£ 3.38
  JVVC255PERF0137 RF MODULATOR HRJ200ES JVC1£ 42.92
  JVVC256PELN0246 MAINS TX JVC HRD5201£ 40.11
  JVVC257PUS29724B1 CASSETTE HOUSING JVC JVC HRJ420/HRJ727 ...1£ 39.09
  JVVC258PQ10902A10 CONTROL PLATE ASSEMBLY JVC HRFC100EK1£ 3.68
 JVVC259PQ46355 CASSETTE GEAR JVC HRJ220/HRJ235 REF781£ 1.03
  JVVC260PQ20994B-4/REF100 JVC HRD5601£ 31.60