Go to Homepage
Direct Order

e-mail  
phone +353/74-95 48 275
fax +353/74-95 71 031

 Prices, Payments & Charges
 How to Contact Us
 Conditions of Sale
 To Shopping Basket

JVC Video Recorder Spares from Dönberg Electronics

Picture Order Code Description Packing Unit Net Price
 10114VIDEO HEAD PDM2001C-8 JVC HRD910EK/HRD530 = KÖNIG 26561£ 50.58
 10118VIDEO HEAD PDM2002A/B/C THORN HRFC100/HRD330/HRD66...1£ 88.36
 10124PDM3353G VIDEO HEAD JVC HRJ205/HRJ2201£ 36.84
 10192VIDEO HEAD PDM2070D JVC HRD880 6 HEAD/PDM2070A HIG...1£ 58.46
 11054BELT KIT FERGUSON 3V35/3V39/3V36 JVC HRD121 4 BELT...1£ 1.60
 11055BELT KIT FERGUSON 3V42 2 BELTS HRD158MS TELEFUNKEN...1£ 1.16
 11060HRD540/HRD550/HRD790 JVC BELT KIT 2 BELTS = HRD910...1£ 3.59
 11061Replaced by: 7624
GO TO 7624 = HRD620/FV40/HRD510 BELT KIT JVC HRD52...
1 
 12077PU44912 RELAY BELT JVC 56.0X0.80X8.00MM1£ 1.83
 13055PINCH ROLLER FERGUSON 3V64/JVC HRD170/HRD320 FV11/...1£ 7.28
 13057PQ43558A PINCH ROLLER JVC HRD520/FV37H/FV57H/FV47S...1£ 3.68
 14101/GPU48967B IDLER JVC GENUINE 3V291£ 3.22
 14103/GPU51380/CLUTCH UNIT JVC/FERGUSON = PU53462A REPLACEMENT1£ 1.75
 14104/GPU51402 IDLER JVC HRD110 GENUINE/FERGUSON 8940/3V3...1£ 26.63
 14105/GPU55373 IDLER JVC GENUINE1£ 3.46
 14107/GPU58645 IDLER JVC HRD170/3V59 HRD320/3V64/FV10B/FV...1£ 29.02
 14108/GPU55822 CLUTCH MECH.JVC 3V42/3V64 A4-A8-A10 SAME1£ 20.44
 14110/GPU46381 IDLER JVC1£ 7.22
 14117/GPQ11473B4 BASE DECK ASSEMBLY JVC HRJ600/HRJ605/HRJ...1£ 28.05
 14121/GPU6095311 CLUTCH UNIT HRJ210 JVC GENUINE/HRJ610EK/...1£ 3.62
 14123PU61005-1-4 CLUTCH UNIT JVC HRD540 PU61005-1-61£ 25.33
 14134/GPU6100413 GEAR UNIT JVC HRD540/HRD550/HRD580/ HRD6601£ 2.96
 14137PQ43555B PLATE ASSEMBLY JVC HRJ200 FV40B/HRD520/HR...1£ 2.73
 14138PU61245 CLUTCH ASSEMBLY JVC HRD560/HRD790/HRD880/H...1£ 13.73
 14142PQ43567A13 GUIDE ARM JVC HRDX20EG/HRD540 FV40B/HRD...1£ 1.38
 14648GPTU96031-678C PULLEY GEAR KIT JVC HRD660/HRD910 HR...1£ 8.20
 14703PQ46325A HALF LOADING GEAR JVC HRJ220/HRJ620/HRJ62...1£ 7.28
 14715PQ46309A-2 SUB BRAKE ASSEMBLY TAKE-UP JVC HRJ220 R...1£ 25.71
 14736/GPQ46353A1 CHANGE ARM ASSEMBLY JVC HRJ220 REF 74 = ...1£ 10.96
 15152/GCAPSTAN MOTOR REPLACEMENT SUITABLE FOR 3V53/ JVC H...1£ 22.94
 15153/GREEL MOTOR GENUINE JVC PUS36238A1£ 34.08
 15154/GPU58635V CAPSTAN MOTOR JVC GENERATOR FV12L/3V65 FV...1£ 59.79
 15162/GPUS36689W DRIVE GEAR ASSEMBLY JVC GENUINE1£ 18.42
 15168/GPU6100312 CAPSTAN MOTOR JVC FV44-FV46/HRD540/HRD88...1£ 68.09
 17050QLP3104-111 JVC CASSETTE LAMP FERGUSON 3V221£ 5.44
 17052VIDEO LAMP/9V/80mA / 210MM CASSETTE LAMP 3V29/3V30...5£ 4.51
 17053PU4955733 JVC VIDEO LAMP 3V321£ 1.46
 17084/GPU61433 JVC REEL SENSOR HRJ425/HRA230/HRA231/HRA43...1£ 15.57
 20010PU61247 MODE SWITCH JVC GENUINE HRD560/HRD790 RED1£ 2.29
 20013PU53598 TACT SWITCH JVC/ FERGUSON1£ 0.73
 20232PU6143211 MODE SWITCH JVC HRJ220/HRA230/HRS7000 HR...1£ 3.58
 20551PU60444 MODE SWITCH JVC1£ 10.04
 20553/GPU58642 MODE SWITCH FERGUSON/JVC/V1005M HRD170/FV1...1£ 1.93
 21086/GPQ44734A/5 TENSION BELT = PQ45527A-1 SLR900 JVC1£ 2.89
 21118/GPQ46298A-3 TENSION BELT JVC HRA230/1/HRA630/HRJ635...1£ 3.59
 APV14ELY21104-012A CHARGER JVC GRDX25 = AC ADAPTOR/GZ-MC...1£ 44.13
  BN-V907U-ERECHARGEABLE BATTERY JVC CAMCORDER GRDVXE1£ 101.25
  BNVF733U5HOUR BATTERY JVC CAMCORDER GRD2471£ 165.75
 FEVC166/GPU48899A TENSION BELT 3V23 JVC HR7700 KÖNIG 13921£ 14.50
  GNB10010-00GNB10010-001AI1 JVC PRINTED BOARD1£ 46.90
 GP3A21PHOTO INTERRUPTOR JVC HRD170ES/CIR REF PHS1 PU602711£ 5.38
 JVVB106/ORBELT PQM30003-23 JVC HRJ315MS1£ 0.68
 JVVB116BELT PQM30003-24 JVC1£ 2.67
 JVVB117YQ43710 CAPSTAN MOTOR BELT JVC GRAX2801£ 3.79
 JVVC102IDLER GEAR UNIT PU61004-1-31£ 5.62
 JVVC108TENSION BELT HR-D520 PQ43501A-71£ 2.76
 JVVC112PU61103-2 BASE POLE ASSEMBLY T/UP HRD520/HR540/FV4...1£ 9.24
 JVVC113PQ43524/PQ45895 STOPPER JVC GENUINE1£ 0.83
 JVVC117SLIT WASHER PQM 30017-8 = JVVB 1041£ 2.67
 JVVC122CLUTCH PU61005-1-2/-4 JVC1£ 5.84
 JVVC128/ORPQ30028 CAM GEAR JVC/FERGUSON NORDMENDE GENUINE RE...1£ 0.37
 JVVC135/GPU50992 SPRING HOLDER JVC1£ 0.69
 JVVC140PQ40067 SLIDE GEAR JVC = 14131G/UNLOADING GEAR = 7...1£ 0.47
 JVVC141/ORPU599981 MIXER BOOSTER JVC1£ 43.16
 JVVC144ARM PQ43567A-13 JVC1£ 2.74
 JVVC147/ORPQ32413-1-6 CONTROL CAM JVC HRJ200ES/FV37H1£ 0.79
 JVVC149/ORPU60324-1-1 MIXER BOOSTER HRD320ES1£ 53.38
 JVVC153PERF0003 TUNER HRD520ES/ FV40B/V10101£ 9.20
 JVVC162PU44918-4 TYRE JVC1£ 0.97
 JVVC164/GPQ2082224 CONTROL CAM JVC HRD540/HRD560/HRD9101£ 0.49
 JVVC166/GPU60973 MODE SWITCH JVC GENUINE HRD540/HRD960 HRD6601£ 2.51
 JVVC171/GPQ43537A LOADING ARM SUPPLY JVC REF 32 HRD540/FV20...1£ 1.80
 JVVC172/GPQ43542D-4 LOADING ARM TAKE UP ASSEMBLY GENUINE RE...1£ 5.44
 JVVC182/GPU61102/PU61151-2-7 GUIDE POLE BASE HRD520/HRD540/...1£ 6.83
 JVVC185/GPU60621-1-2 LED HOLDER JVC1£ 2.26
 JVVC192/GYQ40774A M.POLE ASSEMBLY JVC1£ 2.21
 JVVC203/GPU6055612 POLE BASE ASSEMBLY HRD230/FV20 JVC1£ 11.09
 JVVC204/GPU6055714 POLE BASE ASSEMBLY JVC PGZ011431£ 9.41
 JVVC207/GT/UP REEL SENSOR JVC HRD 5801£ 4.92
 JVVC212/GPQ43548A-21£ 0.91
 JVVC225/GPQW20822-24 CONTROL CAM HRD540 JVC1£ 0.91
 JVVC246PQ40295 JVC1£ 0.60
 JVVC254PQ44581A6 PLATE ASSEMBLY JVC HRD560ES/HRD790/HRD91...1£ 3.73
 JVVC263PB400410101 SENSOR BOARD JVC HRD5201£ 0.70
 JVVC269PQ1165916 SLIDE PLATE JVC HRJ220/HRA230 PQ11659-21£ 5.84
 JVVC270PQ11658-1-15 CONTROL PLATE JVC HRA230 REF 45/HRJ62...1£ 3.68
 JVVC28514713G PQ46306A3 SUB BRAKE ASSEMBLY (SUPPLY) REF9 ...1£ 22.56
 JVVC287QSW0554-002 MODE SWITCH JVC HRJ225 = QSW0554-0031£ 9.24
 JVVC289YQ31803-201 RUBBER EYE CUP JVC GRAX200/GRAX880E = ...1£ 12.81
 JVVC293PQM30001-386 TENSION SPRING JVC HRJ2201£ 2.30
 JVVC294QSW0554-003 MODE SWITCH JVC HRJ265/HRJ255/HRJ470/H...1£ 15.57
 JVVC316PQM30017-47 SPLIT WASHER JVC HRJ600EK1£ 1.46
 JVVC326LP40105-001A PINCH ROLLER JVC HRS9500EK/HRJ2551£ 22.02
  JVVC356PRD40510-01-02 CLEANER JVC1£ 1.37
 JVVC357QAL0288-00/FFC-EVF CABLE JVC GR-DVL150E = RIBBON C...1£ 15.84
 JVVC361LP40105-001B PINCH ROLLER ASSEMBLY JVC HRJ270 LP40...1£ 21.10
  JVVC379DC LEAD GYHD110E JVC1£ 21.10
 JVVC380Replaced by: JVVC 382
GO TO JVVC 382 CCD BASE ASSEMBLY JVC GRD 20EK/GRD7...
1 
 JVVC381LP10400-001H CONTROL PLATE JVC HRV605 VIDEO LP1040...1£ 15.65
 JVVC382CCD BASE ASSEMBLY JVC GRE23 LYH30446-002A-S REPLAC...1£ 27.55
  JVVC384PQM30003-33 CAPSTAN BELT JVC HRJ220 SQUARE BELT DI...1£ 3.59
 JVVC385PQM30003-34-17 BELT JVC HRJ220 18.8X1.5X1.5MM1£ 2.75
  JVVC386PQM30003-35 BELT JVC HRJ220 REPLACEMENT DIAMETER: ...1£ 17.41
 LP3005-010ADRIVE BELT JVC HRV6151£ 6.36
  LP30005-010ACAPSTAN BELT JVC HRJ695/HRV600AA1£ 5.44
 LP40105-003APINCH ROLLER VHS JVC HR-DVS3EK LP40105-004A1£ 22.53
  LSA20420-01ALSA20420-01A2 MONI BOARD ASSEMBLY JVC1£ 69.01
  LY2007-7004LY20077004A BATTERY CHARGER JVC CAMCORDER GRDVXE1£ 138.11
  LY20688-013LY20688-013A CHARGER JVC GRX22EK = APV10EJ/GR-DVL1...1£ 63.48
  LY20847-001LY20846-001C CHARGER JVC GRDV1167 CAMCORDER/DVX707...1£ 55.19
  LY21104-001LY21104-001C CHARGER JVC GRFX16EK BNV10U/GRD73AS/G...1£ 50.58
  LY32566-001LY32566-001A BATTERY PACK ASSEMBLY JVC GRDVL767 DI...1£ 75.46
  LY42182-002LY42182-002A HOOD CAP ASSEMBLY JVC GR-DVL150E1£ 13.73
  LY-20847-001LY20847-001C AC ADAPTOR JVC GRDVL767 DIGITAL CAMER...1£ 55.19
  LY10080-001NRAIL ASSEMBLY JVC GR-DVX8 REF 4051£ 40.44
  LY10121-001DZOOM UNIT JVC GRDVF10E1£ 28.47
  LY10393-002CZOOM UNIT JVC GR-SXM260US1£ 48.74
  LY20239-002BOPE.UNIT JVC GR-DV3 CAMCORDER INCLUDES RECORD/ZOOM...1£ 73.61
  LY20421-002DPLAY OFF CAMERA SELECTOR SWITCH JVC GRDVX 41£ 91.12
 LY20955-001CLY20955-001C CHARGER JVC GRD50 = GR-D70EK/GR-FXM39...1£ 53.35
 LY21104-001BAC APADTOR JVC CAMCORDER GRD73EK = AP-V14E GRD220 ...1£ 51.50
 LY21104-001EAC ADAPTOR JVC GR-D340EK = POWER SUPPLY GRD240/GZM...1£ 47.82
 LY21104-001FAC ADAPTOR JVC GRD340/GZMG130 = CHARGER/GRD820EK/G...1£ 51.50
 LY30033-003AJVC SCREWS10£ 0.27
 LY30374-001BPINCH ROLLER DV JVC HR-DVS3EK = HR-DVS1EU1£ 27.63
  LY31516-001FPINCH ROLLER ASSEMBLY JVC GRD23EK1£ 28.47
 LY31516-001HPINCH ROLLER ASSEMBLY JVC GR-DX77 LY33612-002D/S1£ 34.92
  LY32605-001ALY32605-001A FLAT RIBBON CABLE FROM LCD TO MAIN BO...1£ 63.48
 LY35273-037ALY35273-037A-S CD ROM ASSEMBLY JVC GZHD30 LY35840-...1£ 32.15
 LY40257-001ASUB BRAKE JVC HR-DVS1EU1£ 19.26
  PB10084BMAIN BOARD JVC HRD320ES1£ 248.91
  PDM2002HDRUM ASSEMBLY JVC SRL900E1£ 267.09
  PDM2008LVIDEO HEAD PDM2008L JVC HRD540ES/HRD527MS1£ 64.40
  PDM3193PCB JVC BR7000ERA1£ 1.39
  PDM3353XUPPER DRUM ASSEMBLY JVC HRS 90001£ 279.99
 PDM4311A-1RINCH ROLLER ASSEMBLY JVC HM-HDS11£ 3.68
  PDV2544B-CXDRUM FINAL ASSEMBLY JVC HRS79551£ 82.83
 PEDP0008-05FRONT DISPLAY JVC HR-D580EG1£ 34.00
  PQ43523DPINCH ROLLER LEVER ASSEMBLY JVC HRJ315MS/HRJ610 IN...1£ 22.94
 PQM30003-39BELT JVC HRA237E1£ 0.91
  PTU94008PRESETTING UNIT JVC HRJ645EK = HRJ745EK = PTU40081£ 45.97
  PU52801THERMAL FUSE JVC BATTERY CHARGER AAG10E/GYX2B1£ 37.31
 QAH0081-001AC/HEAD JVC HRJ695/HRV600AA1£ 16.49
 QAL1440-001FPC MAIN AVR JOINT JVC GY-HM600E WIRE/FLAT CABLE1£ 48.74
  QAL0287-003FPC WIRE JVC GR-DVL150E VIDEO RECORDER FLEXIBLE CO...1£ 22.02
 QAL0288-001FPC WIRE FLAT JVC GR-DVL150E REF 307 APPROX 6MM WI...1£ 13.06
 QAL1152-002AC ADAPTOR JVC CAMCORDER GZM95SAS = GZMS95SEU/GSMM...1£ 42.29
 QAL1153-002AC ADAPTOR JVC GZMS120 AP-V20M/GZM95SEK1£ 48.74
  QLD0538-001LCD SCREEN JVC GZMG630/GZ-MS110BK = GZMS110BK/GZ-MG6301£ 74.86
  SBC5212ACCU JVC/PHILIPS REPLACEMENT NI-CD CAMCORDER BATTE...1£ 50.58
  SBXM904AP.W.BOARD ASSEMBLY JVC GENUINE1£ 72.69
 VHS-A/103VIDEO HEAD PDV2539A (CX) 2 DRUM FINAL ASSEMBLY JVC...1£ 73.61
  VIDEOTRAN10VTP41P290KBS MAINS TX JVC1£ 20.17
 X-85OA900228LINK UNIT JVC HRXV1EK VCR = MAIN SHAFT REF 321 X-8...1£ 14.65
  YB10404J-02MAIN POWER ASSEMBLY JVC GR-DVL150E1£ 230.24
  YB20777F1-01VF PWB ASSEMBLY JVC GRAX370EG1£ 184.17
  YDV2086KDRUM MOTOR JVC GR-DVM75U1£ 110.47
  YS20759BCOLOR EVF JVC GRAX701£ 368.44